Malcom X yarwanije agasuzuguro k'Abazungu

Malcom X yarwanije agasuzuguro k’Abazungu

Leave a Reply

Your email address will not be published.