Mu Kinyarwanda bagira bati: "Inshuti nyakuri igaragarira mu byago". Abirwaga Diane wacu rero uko yitanze namwe nimuhaguruke mukore ibishoboka byose kugirango mu murwaneho. Njye ndabona…

Loading ... Muri iki gihe hari Campaign yo gusebya ubutegetsi bwabayeho mu bihe byashize, ibintu bivugwa 99% bikaba ari ibinyoma, ndagirango nshimire Ingabo z’U Rwanda…