AMALIRA Y’UMUKOBWA !

September 27, 2017 0

Kagame kandagira ntawe ukubujije, niko wabaye ; aliko iri honyora ryawe niryo rizaguta kure kubi. Iyo nitegereje inzira y’umusaraba wiyemeje gutereza umupfakazi Adelina n’imfubyi za…

Mu Kinyarwanda bagira bati: "Inshuti nyakuri igaragarira mu byago". Abirwaga Diane wacu rero uko yitanze namwe nimuhaguruke mukore ibishoboka byose kugirango mu murwaneho. Njye ndabona…