RNC ishyaka ryari risigaye mu byukuri rifite akantu ko kwirata ko rimaze kuba ishyaka rikomeye, rikaba ryitwaraga nkaho ariryo rizahangamura Kagame, mbese ryabaye indashyikirwa muri…

Inzirabwoba ashobora kuba arizo ngabo mu mateka y'isi zatsimzwe urugamba zikaba "humiliated" mu buryo burenze igipimo. Muri iki gihe tugiye kwinjira mu cyunamo cyo kwibuka…