RNC ishyaka ryari risigaye mu byukuri rifite akantu ko kwirata ko rimaze kuba ishyaka rikomeye, rikaba ryitwaraga nkaho ariryo rizahangamura Kagame, mbese ryabaye indashyikirwa muri…