Mu Kinyarwanda bagira bati: "Inshuti nyakuri igaragarira mu byago". Abirwaga Diane wacu rero uko yitanze namwe nimuhaguruke mukore ibishoboka byose kugirango mu murwaneho. Njye ndabona…